کتاب رایگان همه چیز در مورد عینک های آفتابی pdf

مزایای کتابهای الکترونیک

دانلود رایگان کتاب همه چیز در مورد عینک های آفتابی

با نگاھی دقیق و موشکافانه به محیط پیرامون و ورزش حرفه ای میتوان به جرات گفت که اکثر ورزشکاران جوان با پا گذاشتن به محیط ھای ورزشی از جمله باشگاه ھای بدن سازی توسط مربیان سود جو و یا دوستان خود به مصرف داروهای ممنوعه برای به دست آوردن ھیکل های ورزشی و عضلانی تشویق می شوند و ما بجای دادن آگاھی به این عزیزان در مورد مضرات این قبیل دارو ھا تنھا به سرزنش و منع آنھا بسنده میکنیم .

همه چیز در مورد عینک های آفتابی

تابه حال ممکن است بارھا واژه دوپینگ را شنیده باشید و ازخودتان پرسیده باشید دوپینگ یعنی چه ؟ در طول تاریخ بسیاری از داروھای گیاھی و صنعتی برای افزایش توانایی جسمی و ورزشی مورد استفاده قرار گرفته اند و ھر کدام پس از مدتی بخاطر عوارض جانبی مختلف کنار گذاشته اند و ھنوز اکسیر موثر و بی خطری پیدا نشده است. طبق تعریف کمیسیون پزشکی کمیته بین المللی المپیک، دوپینگ عبارتست: تجویز یا مصرف یک ماده خارجی- یا ماده درون زای بدن،با مقادیر غیر عادی و یا راه استعمال غیر طبیعی توسط شخص. از سوی دیگر در سالھای اخیر پدیده ای بنام«پارا دوپینگ» نیز پا به عرصه وجود نهاده است که عبارتست از دادن دارو به یک ورزش کار توسط حریف جھت کاھش کارآیی وی و یا بدنام کردن ورزشکار از این رو ورزشکاری کـه تنھـا ھـدف خـود را در ورزش و قھرمـانی ھـای پوشـالی آن می دانــد مطمئنـا بــرای رسـیدن بــه ھـدف خــود دسـت بــه ھرکــاری خواھد زد تا در کوتاھترین زمان ممکن به ھدفش برسد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.