ویدئوی زبان بدن و تأثیرات آن بر ذهن و بدن - امی کودی
, , ,

ویدئوی سخنرانی تد : زبان بدن و تأثیرات آن بر ذهن و بدن - امی کادی

/
ویدئوی زبان بدن و تأثیرات آن بر بدن - امی کادی گوینده: فاطمه ن…
ویدئوی موفقیت، شکست و پیش به‌سوی خلاقیت - الیزابت گیلبرت