قدرت هوش اجتماعی - تونی بازان
,

خلاصه کتاب قدرت هوش اجتماعی از تونی بازان pdf

/
خلاصه کتاب قدرت هوش اجتماعی از تونی بازان هوش اجتماعی چیست و چر…
رازهای ارتباط با دیگران - محسن همت
,

کتاب رازهای ارتباط با دیگران از محسن همت pdf

/
رازهای ارتباط با دیگران از محسن همت چگونه جذاب باشیم و د…
سخنرانی و فن بیان - محسن همت
,

کتاب سخنرانی و فن بیان از محسن همت pdf

/
سخنرانی و فن بیان از محسن همت در کتاب سخنرانی و فن بیان ن…
هنر برقراری ارتباط - تیچ نات هان
,

کتاب هنر برقراری ارتباط از تیچ نات هان pdf

/
هنر برقراری ارتباط از تیچ نات هان همه ما انسان‌ها نیاز داریم که با …
فنون مناظره - شروین وکیلی
,

کتاب فنون مناظره از شروین وکیلی pdf

/
فنون مناظره از شروین وکیلی بخشی از کتاب فنون مناظره از شر…
فنون مذاکره و توانمندسازی - محمدعلی سیفی کاشانی
,

کتاب فنون مذاکره و توانمندسازی از محمد علی سیفی کاشانی pdf

/
فنون مذاکره و توانمندسازی از محمد علی سیفی کاشانی بخشی از کت…
11 قانون جذابیت ارتباطی - میشل لدرمن
, ,

کتاب 11 قانون جذابیت ارتباطی از میشل لدرمن pdf

/
11 قانون جذابیت ارتباطی از میشل لدرمن بخشی از کتاب 11 قانون جذابیت ارتباطی …
پازل سخنرانی - احمدرضا فاضلی
,

کتاب پازل سخنرانی از احمدرضا فاضلی pdf

/
پازل سخنرانی از احمدرضا فاضلی بخشی از کتاب پازل سخنرانی از احمد…
آیین سخنرانی - دیل کارنگی
, , , , , ,

کتاب صوتی آیین سخنرانی از دیل کارنگی + pdf

/
کتاب صوتی آیین سخنرانی از دیل کارنگی امروزه کلاسهای دیل کارنگی در سراسر جهان تش…
تخفیف گرفتن -حسین حسنی
,

کتاب الکترونیکی تکنیکهای تخفیف گرفتن از حسین حسنی pdf

/
تکنیکهای تخفیف گرفتن از حسین حسنی بخشی از کتاب الکترونیکی تکنیکهای تخف…
فن بیان و گویندگی

کتاب الکترونیکی فن بیان و گویندگی

/
کتاب الکترونیکی فن بیان و گویندگی کتاب الکترونیکی فن بیان و گویندگی شا…
رازهای مذاکره با پدر علم مذاکره ایران2
, ,

کتاب رایگان رازهای مذاکره با پدر علم مذاکره ایران2 pdf

/
رازهای مذاکره با پدر علم مذاکره ایران2 دکتر «مسعود حیدری…